«•*C*)S#
**JMMMM^
##«0^»^^^«^^fe©»^^^:^^0^^A^|L
Mm2mn^.mm«»-.mf«i;ro.v;M«;riMinM «« rapp.pZf. mm ^rS[ ,T- «E SCJK^*- '>£
TTtTTTtTTTTTTTftTT TTT.'TT7TT tHf?? Tf fwfr
£. Z
C( Fannius , Hiftoricus Latinus in terrarum il!a domina
alim St princips eruditionis Italia, prinram■ vits fuae
Im fpiritum haufit, Patre MarcoFaruiio , ex gente Roma-
norum Fannia- Piebeja qiiidem fed. Confulari , oriundo; Ma-
tre autem, nedue famiJia?, neque nomins , rreque loci indiao
ab Autore uilo expreiTa. Fanniorum tamen gens uti apud Roma*
nos quam maxime ftoruit x ita fpeciatim nomen eorum , cum
propter Eloquentiam, tum propter res geftas aJiasJaude &com-
mendationedignas, emicuit..
tt
Quo praecipue7^«/bFannias in banc lucemfufceptus fit, utut a
nullo, quod fciam , Hiftoricorum annotatum eft, feculo tameri
Jecundb antenatumadfiucChriftum, natalem ejus adfcr bi pofTe,
faltem illud evicerit, quod Anno poft Urbem conditam Idcxiv.
h.e.anteC.N. i37.Quaefturae munere eum functum ruiiTecon-
ftat, quod ipfum uti ncmo ante xxvn. annum petere audebar,
ita multo minus gerere poterat. Quin jgitur ir*fOfa[t»Gt, Fan-
nium A. V.C^i4.fioruijfe anerentmm, nuJJus dubito.
III
An per unieam lit («JanpergemiAs^^voxFannii re&e fcri^
batur , vel ideo qujeri poffe ror , quod apud Ciceronem in
Bruto, quibusdam in exempiaribus typo excufis , praefertim in
Londinenft iilo de Anno i6$i. juxta exempJarHamburgenfeimpref.
fo, eadem una quoque litera exprefTa invenitur. Equidem diffr-
terinonpofTum, apud Antiquos,/£«//opraefertim tertio, quarto,
quinto Szfexto, Iiquidas confbnantes rar-o geminatas fuilTe, quem-
ad rodum &Quinflhlianus, aliique veteres annotarunt, fed enm
jnfequenti, &hodierno maxime tempore, earundemgeminatio-
nemufuinvaluifte, nemocredonegarefacile audebit.
1KPm>