Germany
TypeCountry
Population81,802,257
 
RegionsBaden-Württemberg ; Bavaria ; Berlin ; Brandenburg ; Free State of Thuringia ; Hamburg ; Hesse ; Lower Saxony ; Mecklenburg-Vorpommern ; Rhineland-Palatinate ; Saxony ; Saxony-Anhalt ; Schleswig-Holstein
 
WikipediaGermany
Geonames2921044